Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Báo giá bulong liên kết

Để làm được một dự toán trong những công trình trong đó phải nói đến một mặt hàng rất quan trọng đó là bulong liên kết cần phải xác định xem sử dụng loại bu lông liên kết cấp bền của mình cần phải có cường độ như thế nào? bộ bulong liên kết mình […]