Cáp Giằng

Đường kính  M5 – M30
Bề mặt Xi trắng
Inox.
Danh mục: