Máy ép thủy lực từ 20T đến 150T

Máy ép thủy lực tại MSG cung cấp với nhiều loại có sức lực ép từ 20T đến 150 tấn hoạt động nhờ bơm thủy lực kép.