Bulong Neo L

Đường kính  M12~M56
Chiều dài 400~3000 mm
Bước ren 1.75~5.5mm
Tiêu chuẩn Gia công theo tiêu chuẩn MSG
Cấp bền 5.6, 6.6, 8.8
Bề mặt Đen
Mã kẽm điện phân
Mã kẽm nhúng nóng
Xuất xứ KPF