Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp MSG Việt Nam (sau đây được gọi là “Chúng tôi”) cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi truy cập và sử dụng trang web https://mateco.vn/. Chúng tôi đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các nguyên tắc bảo mật dữ liệu.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp và quản lý các dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi;
 • Phản hồi và xử lý các yêu cầu, câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn;
 • Cung cấp thông tin, tin tức, hoặc cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Phân tích và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi;
 • Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo;
 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quản lý nội bộ;
 • Giữ liên lạc với bạn và thông báo về các thay đổi, cập nhật hoặc sự kiện liên quan đến chúng tôi.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp thông tin đó tự nguyện thông qua các biểu mẫu trên trang web, qua email, qua cuộc gọi điện thoại, hoặc thông qua các phương thức khác. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Họ và tên;
 • Địa chỉ email;
 • Số điện thoại;
 • Địa chỉ;
 • Thông tin công ty (nếu áp dụng).

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát, tiết lộ, hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên và đối tác được ủy quyền truy cập vào thông tin cá nhân khi cần thiết để thực hiện công việc của họ và họ phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn;
 • Khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm bạn yêu cầu;
 • Khi yêu cầu bởi các cơ quan pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin cá nhân có thể làm giảm khả năng chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu.

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn, trừ khi việc đó vi phạm các quy định pháp luật hiện hành hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật thông tin này hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ:135 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q Bình Thạnh, TP HCM

Email:info@mateco.vn

Điện thoại: 0931 333 627